Med rötterna i jorden och själen i havet.
Enkelhet som lämnar mer livsrum för människan.

Varför blir vissa hus en del av historien?

Hur ska man se värdet av fasader i rostfritt stål, obehandlad lärkpanel och råa betongytor? Hur kan man känna tryggheten i stålpelares grepp om en bergig havsbotten? Hur kan man förstå betongväggars tjocklek och den komfort det ger människorna? Vad är det som gör en ren och minimalistisk interiör så rik på möjligheter?

På sydöstra udden av Lidingö, i skärningspunkten mellan stad och skärgård, ligger Gåshaga Brygga. Här har idéer om en ny sorts boende förvandlats till verklighet. Ett boende med rötterna i jorden och själen i havet.

Kvalitet kan betyda många saker. Det kan vara en avskalad enkelhet som lämnar mer livsrum för människan. Det kan vara ljudet av kluckande vågor en ljummen kväll eller istapparnas klockspel om våren. Det kan vara ädla material som motstår tidens gång utan underhåll. Det kan vara tidlös design vars värde bara ökar genom åren. Det kan vara ett boende som kombinerar livsstilar som hittills varit oförenliga.

Husen vadar ut i vattnet.
I skärningspunkten mellan stad och skärgård.

Arkitekten Thomas Sandell:

Gåshaga Brygga, som utgör den södra delen av Gåshaga-området, är beläget mellan en kvarvarande industrifastighet och kajerna där fartygen förr lade till. Vårt uppdrag var att förvandla denna historiska industrimark till en modern och naturskön boendemiljö.

Sällan får en arkitekt möjlighet att genomföra en vision så fullständigt kompromisslöst. I denna miljö var det givetvis extra viktigt att ta stor miljöhänsyn och att uppfylla reglerna för strandskydd. Dessutom hade den byggbara ytan en naturlig begränsning i form av havet och strandlinjen.

Tidigt i idéfasen kom vår uppmärksamhet att riktas på kajerna, inte minst för att utsikten över vattnet kändes så lockande. Detta bidrog till idén att etablera två "sjötorg" kringbyggda med hus, delvis uppförda på pirar. Vi stannade alltså inte där marken tog slut, utan lät husen vada ut i vattnet. Som motpol till sjötorgen skapade vi en allégata på land. I de nya huskropparna ville vi bibehålla något av den funktionella atmosfär som präglade miljön med den kvarvarande industrifastigheten.

Utifrån markens förutsättningar gestaltade vi åtta huskroppar varav några kom att sträcka sig på pirar ut i vattnet. Stora öppna ytor, ljus och utsikt över havet var vårt genomgående tema.

Interiörerna skapades medvetet minimalistiska i tanken att det är enkelhet som ger plats för människans egna idéer. Även inomhus har naturen, himlen, havet och horisonten en viktig huvudroll.

Gåshaga Brygga består av fyrtio bostäder, som skiljer sig åt sinsemellan, men som alla har utgått från en gemensam tanke: att förena det bekväma urbana livet med traditionellt skärgårdsliv, sjökontakt och båtliv i en naturomgärdad miljö.

Endast framtiden kan utvisa om husen kommer att kallas klassiker för sitt sätt att se på boende. Våra ambitioner har inte varit mindre när vi skapade Gåshaga Brygga.

Man måste bo här för att förstå.
Enkelhet som lämnar mer livsrum för människan.
Material som ger värdebeständighet och ett bekymmerslöst husägande på lång sikt.
Ädla material. Mindre underhåll.
x

Kontakta styrelsen